Achtergronden van een Friese bijdrage aan de Floriade 2002.

Vanuit het hart van Littenseradiel

We schrijven het jaar 1999. De aankondiging van de nieuwe Floriade, het groene evenement dat eens per tien jaar alle ogen van tuinliefhebbers weet te verleiden, valt op het bureau van Govert Wiersma. De uitdaging om je te selecteren voor de prestigieuze Floriade houdt hem bezig. maar komt deze uitdaging niet te vroeg? Het is immers nog maar vijf jaar geleden dat hun bedrijf, door de toenmalige burgemeester Oldenziel, werd geopend. Een bedrijf starten lukt niet zonder in jezelf te blijven geloven en dus werd een deelnamevoorstel ingediend.

Naar het hart van de Floriade

Met trots werd het bericht ontvangen dat Gaardenier geselecteerd was voor deelname aan de Floriade 2002.

floriade.JPG (172574 bytes) 

Het tuinontwerp is opgebouwd rondom een kunstwerk van aluminiumcement van de Friese kunstenares Frouk Riemersma. Govert Wiersma kwam met haar in contact en al snel hadden beiden de indruk op dezelfde golflengte te zitten. De titel van haar kunstwerk "Verleden, heden en toekomst" wordt weerspiegeld in de tuin. Accenten uit het verleden zijn ondermeer de bestrating met Friese "geeltjes", de oude boomstammen waaruit de banken zijn vervaardigd en het scheepstouw in de pergola. Een nostalgische sfeer hangt ook rond de diverse planten, zoals het Stekelnootje en de Taxuszuilen. Het beeld bepaalt de bezoeker bij het heden. 'Hoe sta je in de tijd?' Drie figuren staan met de rug aaneen. En van hen schouwt de toekomst. Het lijkt een engelachtig persoon, die zich los weet van alle beslommeringen. De figuur van het verleden wekt de indruk naar binnen gekeerd te zijn. opgeslokt door de indrukken van wat geweest is. De verbeelding van het heden is een schok van ontmoeting: een hartelijke vrouw kijkt je aan. Jij bent gezien.